Vi lever idag i en världen som är osäker där människor tar sig an friheter att bryta sig in i andras ägodelar och villor. Det här gör såklart att det finns en motpart mot inbrotten och det är larmen, som blir allt fler och fler idag. De olika specialisterna mellan hemlarm, larm till lägenhet och villalarm är ett behov som blir större och större för varje dag, tyvärr måste vi väl ändå säga. I samband med att behovet blir större och att det idag är en växande marknad betyder att priserna går upp och för många kan detta betyda en oro att inte kunna finansiera larmet.

Det finns en del larm att välja mellan och förutom de olika sorterna inom inborttslarm, kan man troligtvis viljga önska sig ett trygghetslarm, trygghetstelefon och överfallslarm. Allt kan ha en stor kostnad, speciellt när man lägger ihop summorna och det ska inte gå ut över din oro, ängslan eller fruktan av att ha inbrott eller bli överfallen. Vill man vara extra säker ska man dessutom betala för larmöverföring där man förmedlar larm från en larmanläggning till en eller flera larmcentraler. Ja det hela kan bli en dyr histora men vi har knep och tips som gör att du kan säkna din boendekostnad och därmed få utrymme till att ha råd till att finansera ett larm.

Minska dina el- och uppvärmningskostnader genom att: miljovanligt

  • Komplettera ditt befintliga värmesystem.
  • Byt värmekälla
  • Hushålla med energin bättre

De ovansåtende tipsen ger dig också en bättre chans att göra en god gärning för miljön och klimatet. Med sänkt boendekostnad i form av att hushålla resurser och komplettera nuvarande system, som är en riktig bov när det kommer till att dra från plånboken. Om inte det här räcker för att du ska få tillräckligt med utrymme att säkra ditt hem i form av ett villalarm finns det fler sätta att gå tillväga.

Ett sätt som markant gör skilland är jämföra och omförhandla bolånet. Här kan du spara massor med pengar när du jämför bankernas räntor och se vilket som passar in bäst på dig. Det finns även hjälp att få av konsulter och rådgivare som har kolla och är inne på marknaden. Anna Bäcklund på Nordea Familjeekonomi säger:

– Bolån är något man lever med i många år. Det är bra att se över dem då och då. Det är också viktigt att man planerar framåt efter den egna situationen. Med tanke på rådande låga räntor kanske man har utrymme att passa på att amortera på lånen eller spara för framtiden.

Bäcklund har rätt, det är viktigt att se över sina kostnade och när du vill investera i ett hemlarm kan det komma väl till pass att söka upp en professionell som är insatt i markanden, om du själv inte är det. Att ha ett inbrottslarm, villalarm eller hemlarm och vara trygg är en lyx som det är värt att kosta på sig om det så även betyder att man behöver lägga sin tid samt energi på att jämföra banker och lån.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>