Innan du bestämmer dig för att köpa ett hemlarm kan det vara väl värt att reflektera över följande punkter:

– Antal fönster och dörrar som skulle behöva säkras samt vilken typ av detektor(kan till exempel vara praktiskt att kunna slå på larmet endast på ytterdörren/dörrarna när du är hemma).

– Alternativa placeringar av kontrollpanel och eventuella fjärrkontroller för hemlarmet (klokt att ha en fjärrkontroll i närheten av sovrummet till exempel).

– Vilken typ av övervakning villalarmet ska kunna hantera (brand/rök, koldioxid, gas, vattenläckage) och eventuellt behov av överfallslarm.

– Hur lätt det ska vara att använda kontrollpanelen / fjärrkontroll.

– Huruvida villalarmet ska vara kopplat till vaktbolag / larmcentral eller inte.

– Hur mycket hänsyn som måste tas gällande till exempel husdjur.

– Att hemlarmet är godkänt, det vill säga att det ska vara godkänt av försäkringsbolagen.

I ett hus med flera våningar bör hemlarmet vara installerat på samtliga våningar, då det inte hjälper att ha säkrat bottenvåningen om inbrottstjuvarna väljer att ta sig in på andra våningen. Hemlarm-anläggningen bör ha sirener som varnar grannar om vad som håller på att hända och som också avskräcker inkräktaren från att fortsätta inbrottet. Rörelsedetektorer utomhus kan fungera som ett tidigt varningssystem som i kombination med eventuella sirener kopplade till hemlarmet kan skrämma iväg inkräktaren i ett tidigt stadium.

Villalarm, larmsystem och tillhörande tjänster ska inte behöva bytas. Köp ett lämpligt hemlarmsystem för just dina behov!

Det är stor skillnad på vad olika villalarm, hemlarm, larmsystem och tillhörande tjänster egentligen innebär. Dessutom finns det en hel uppsjö av mindre företag som är specialiserade just på villalarm, hemlarm och annan säkerhetsutrustning. Vi rekommenderar att du kontrollerar med de största bolagen inom villalarm för att hitta ett som passar just ditt boende.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>